Dashboard for Purchase of Paddy in District for the Year KMS 2018-19 (KMS-18)
S.No Mandal Paddy Purchase
centers opened
Paddy Purchased by
APSCSCL(in MTs)
Farmers Payment by APSCSCL(in crores)
No. of Farmers Quantity(MTs) Total Purchase
Value
Total Amount
Released to Farmers
Bal.amount to be
Released to
Farmers
1 Addateegala 1 0 0 0 0 0
2 Ainavilli 7 556 5,919.52 10.36 10.36 0.00
3 Alamuru 10 9211 1,09,719.52 192.01 191.94 0.07
4 Allavaram 7 431 6,489.76 11.36 11.32 0.04
5 Amalapuram 8 530 7,917.20 13.86 13.43 0.42
6 Ambajipeta 5 290 3,896.48 6.82 6.42 0.40
7 Anaparthi 7 3388 26,189.16 45.83 45.80 0.03
8 Atreyapuram 8 1225 18,078.44 31.64 31.57 0.07
9 Biccavolu 5 2460 20,730.12 36.28 36.28 0.00
10 Chintur 3 796 1,843.64 3.25 2.13 1.13
11 Devipatnam 1 211 1,330.52 2.33 2.31 0.02
12 Gandepalle 6 1983 28,463.60 49.81 49.17 0.64
13 Gangavaram 2 250 5,465.96 9.57 9.53 0.03
14 Gokavaram 2 857 8,405.00 14.71 14.51 0.20
15 Gollaprolu 3 822 14,117.84 24.71 24.62 0.08
16 I Polavaram 5 658 9,165.12 16.04 15.97 0.07
17 Jaggampeta 4 988 12,075.64 21.13 19.66 1.48
18 K.Gangavaram 12 4327 48,913.88 85.60 84.38 1.22
19 Kadiam 3 1789 22,650.32 39.64 39.64 0.00
20 Kajuluru 11 3564 36,738.12 64.29 63.89 0.40
21 Kakinada (Rural) 2 208 1,500.04 2.63 2.63 0.00
22 Kapileswarapuram 12 9074 1,06,233.08 185.91 185.89 0.02
23 Karapa 7 3738 32,969.76 57.70 57.70 0.00
24 Katrenikona 7 570 7,660.20 13.41 12.51 0.90
25 Kirlampudi 4 729 9,867.96 17.27 16.25 1.02
26 Korukonda 4 1516 12,842.20 22.47 22.44 0.03
27 Kotananduru 3 871 10,666.72 18.68 18.10 0.57
28 Kothapeta 7 1084 14,981.20 26.22 26.04 0.17
29 Kunavaram 1 181 447.56 0.79 0.67 0.12
30 Malikipuram 5 89 1,304.00 2.28 2.26 0.02
31 Mamidikuduru 7 431 7,539.16 13.19 12.87 0.33
32 Mandapeta 12 5292 61,020.64 106.79 106.58 0.21
33 Mummidivaram 5 1524 23,226.40 40.65 38.86 1.79
34 P Gannavaram 6 1799 24,691.52 43.21 41.39 1.82
35 Pedapudi 6 2264 23,874.28 41.78 41.67 0.11
36 Peddapuram 6 1102 14,868.72 26.02 25.45 0.57
37 Pithapuram 3 353 6,809.40 11.92 11.92 0.00
38 Prathipadu 3 616 8,914.60 15.60 14.26 1.34
39 Rajahmundry(Rural) 2 376 3,890.20 6.81 6.80 0.01
40 Rajanagaram 3 1278 13,118.36 22.96 22.96 0.00
41 Rajavommangi 2 427 3,768.36 6.60 6.34 0.26
42 Ramachandrapuram 16 5442 63,031.64 110.31 107.43 2.88
43 Rangampeta 6 784 9,649.28 16.89 16.77 0.11
44 Ravulapalem 4 505 6,084.88 10.65 10.50 0.15
45 Rayavaram 11 7000 68,083.00 119.15 117.55 1.60
46 Razole 6 512 9,366.44 16.39 15.78 0.61
47 Rowthulapudi 1 75 1,391.68 2.44 2.39 0.05
48 Sakhinetipalle 7 470 7,091.76 12.41 12.41 0.00
49 Samalkota 11 7005 82,491.16 144.36 143.89 0.47
50 Sankhavaram 2 260 4,353.28 7.62 6.67 0.95
51 Seethanagaram 8 549 6,071.08 10.62 10.61 0.01
52 Thallarevu 4 1746 22,331.68 39.08 36.43 2.65
53 Thondangi 2 0 0 0 0 0
54 U.Kothapalli 5 1259 20,292.96 35.51 35.48 0.04
55 Uppalaguptam 7 850 11,491.80 20.11 19.99 0.12
56 Vararamachandrapuram 1 644 1,490.36 2.61 2.10 0.52
57 Y Ramavaram 1 0 0 0 0 0
58 Yatapaka 1 0 0 0 0 0
59 Yeleswaram 2 419 6,407.32 11.21 10.75 0.46
TOTAL 312 95378 10,97,932.52 1,921.44 1,895.23 26.21
Designed, Developed & Maintained by